Izolacyjność akustyczna, czyli jak chronić wnętrza domu przed hałasem?

Poszukiwanie ciszy we wnętrzach naszych domów i mieszkań staje się coraz istotniejsze. Ochrona akustyczna, która w ostatnich latach szczególnie mocno zyskała na znaczeniu jest tym istotniejsza jeśli budujemy dom przy głównej arterii miejskiej lub w miejscu, gdzie z różnych powodów panuje wzmożony poziom hałasu. Ochrona przed niepożądanymi dźwiękami jest jednym z wymogów podstawowych, stawianych budynkom. Jak wznieść ścianę akustyczną tj., ścianę o podwyższonej izolacyjności akustycznej, chroniącą przed nadmierną ekspozycją na hałas o wysokim natężeniu?

Normy dotyczące izolacyjności akustycznej

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych, m.in. ścian zewnętrznych i wewnętrznych, to parametr określający, jaka część energii akustycznej padającej na przegrodę będzie w stanie przedostać się na jej drugą stronę, czyli z zewnątrz do wnętrza budynku lub pomiędzy jego kolejnymi pomieszczeniami.

Miarę izolacyjności akustycznej ścian określają wskaźniki izolacyjności (których wartości  podawane są w decybelach). Analizując izolacyjność akustyczną przegród najczęściej spotkać można jednoliczbowy ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw, któremu zwykle towarzyszą widmowe wskaźniki adaptacyjne – C i Ctr, które umożliwiają uwzględnienie różnych widm hałasu.

Jak wznosić ściany akustyczne?

Ściana akustyczna jest przegrodą cechującą się odpowiednim poziomem izolacyjności od dźwięków dochodzących z zewnątrz lub rozprzestrzeniających się wewnątrz obiektów. Jak wznosić takie ściany?

Na rynku można znaleźć rozwiązania pozwalające osiągnąć najwyższe poziomy izolacyjności akustycznej np. w Systemie Budowy H+H istnieje dedykowana grupa bloczków silikatowych o wysokiej gęstości służąca do wznoszenia ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej tzw. ścian akustycznych. Elementy te umożliwiają budowę cichych (a przez to komfortowych obiektów) dobrze oddzielonych od hałasów o różnym źródle pochodzenia.

Grupę bloczków silikatowych przeznaczoną do wznoszenia ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej tworzą elementy z serii oznaczonej jako „A”. Do ścian nośnych akustycznych wykorzystywane są elementy o szerokości 18 i 25 cm, natomiast do murowania cieńszych ścian działowych przeznaczone są elementy o szerokości 12 cm. Ściany wykonane z elementów silikatowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej zapewniają nie tylko najwyższy poziom ochrony przed hałasem ale również wysoką wytrzymałość i odporność ogniową.